Búcsú Tellér Gyulától

Az Országos Szövetkezeti Tanács búcsúzik Tellér Gyulától Elhunyt Tellér Gyula szociológus, műfordító, tanár, politikus, akinek műveltsége, szakmai felkészültsége, humánumra és tapasztalatra is támaszkodó bölcsessége, humora kivételesnek, egyedülállónak tekinthető. Tellér Gyula polihisztor, egyéniség volt. Tellér Gyulára az Országos Szövetkezeti Tanács doyenként, a szövetkezeti szektor nagyrabecsült, elismert, köztiszteletnek örvendő mentorként tekintett hosszú évtizedeken keresztül. Kutatásai, mint kiemelt…